system med återvinning

Systemlösningar för energiåtervinning

 

Fjärrvärmecenter SW Nordic kan kombineras med system för återvinning från olika  källor.

 

Anslutning till värmepump som används till uppvärmning och förvärmning av varmvatten presenteras vid fjärrvärmecentraler

 

det finns också anslutningar till frånluftsaggregat kombinerad med värmepump

 

och anslutningar till energibrunnar

 

Fjärrvärmecentral med

anslutning till frånluftsaggregat

 

Bostadshus med frånluftsventilation kan utrustas med frånluftsaggregat i två alternativ:


En kompakt lösning där frånluftsventilationsenheten och värmepumpsenheten är sammanbyggda i en fabriksmonterad enhet och köldbärarrören är färdigkopplade inne i aggregatet. Om höjden tillåter och det är möjligt att placera allt på samma ställe så är Compact att föredra.


En lösning för vindar med lågt i tak eller vid ombyggnader med krav på låg ljudnivå. Värmepumpen placeras i undercentralen, vilket underlättar servicearbete

men kräver kondensisolering och har en krets med pump till.


länk till frånluftsaggregat EcoHeater

Referensanläggningar

med energiåtervinning från frånluftsaggregat

ansluten till värmekretsen

Kv Tobaksmonopolet

MONO Södermalm

70 lägenheter

med markvärmekretsen

anslutning till frånluftsaggregat EcoHeater

placerad i fläktrummet bredvid undercentralen

Brf Nobelberget

70 lägenheter i tre fastigheter

anslutning till två frånluftsvärmepumpar Viessmann

Kv Oakhouse

Sickla Ektorp

67 lägenheter

fjärrvärmecentral med 2-stegs koppling

förvärmning av VV i värmepumpskretsen

anslutning till värmepumpar placerade i UC kombinerade med frånluftsaggregat

   Kontakt

   +46-703-813-813