system med återvinning

Systemlösningar med energiåtervinning

 

Fjärrvärmecenter SW Nordic kan kombineras med system för återvinning från olika  källor.


 Anslutning till värmepump för frånluftsåtervinning som används till förvärmning av värmevatten och varmvatten.


 Referensanläggningar

 med energiåtervinning från frånluftsaggregat ansluten till värmekretsen

BRICK

LIGNUM med 204 lägenheter och förskolan

FJV central med 2stegskoppling och med förvärmning av värmevatten från frånluftsåtervinning i EcoHeater

Södra Häggvik

Kv Städet 5   STELLA  del av 424 lägenheter

FJV central med parallellkoppling och med förvärmning av värmevatten från frånluftsåtervinning i EcoHeater

STORHOLMEN 3-5

Storholmsbackarna

FJV central med 2 stegskoppling och

med förvärmning av både värmevatten och kallvatten från frånluftsåtervinning

 Nobelberget Kv1

 Nacka

 68 lägenheter

 med förvärmning från värmepumpskretsen och

 frånluftsåtervinning

Fittja Torg

Fittjahöjden Botkyrka

65 hyreslägenheter

med förvärmning från värmepumpskretsen och frånluftsåtervinning

 

 Fjärrvärmecentral 79&Park   

 Östermalm   

 168 lägenheter

 med förvärmning från värmepumpskretsen och frånluftsåtervinning                                                                                                     

Anslutning från förvärmning av värmekretsen i frånluftsvärmepump till värmekretsens tillopp

Fjärrvärmecentral med

anslutning till frånluftsaggregat

 

Bostadshus med frånluftsventilation kan utrustas med frånluftsaggregat i två alternativ:


En kompakt lösning där frånluftsventilationsenheten och värmepumpsenheten är sammanbyggda i en fabriksmonterad enhet och köldbärarrören är färdigkopplade inne i aggregatet. Om höjden tillåter och det är möjligt att placera allt på samma ställe så är Compact att föredra.


En lösning för vindar med lågt i tak eller vid ombyggnader med krav på låg ljudnivå. Värmepumpen placeras i undercentralen, vilket underlättar servicearbete

men kräver kondensisolering och har en krets med pump till.


länk till frånluftsaggregat EcoHeater

Kv Tobaksmonopolet

MONO Södermalm

70 lägenheter

med markvärmekretsen

anslutning till frånluftsaggregat EcoHeater

placerad i fläktrummet bredvid undercentralen

 Kv Oakhouse

 Sickla Ektorp

 67 lägenheter

 fjärrvärmecentral med 2-stegs koppling

 förvärmning av VV i värmepumpskretsen

 anslutning till värmepumpar placerade i UC           kombinerade med frånluftsaggregat

Frånluftsåtervinning

det finns flera möjligheter att kombinera förvärmningen från frånluftsåtervinning med fjärrvärmecentralen

- parallellinkoppling - förvärmning av värmekretsen när ECO Heater anslutes till tilloppsledning värmekretsen

- serieinkoppling - förvärmning av värmekretsen och laddning av ackumulatortank när ECO Heater anslutes till                 returledning före växlaren

Anslutning till frånluftsåtervinnings-

aggregat

Anslutning till förvärmning av kallvatten i ackumulatortank

Förvärmning av värmekretsen i serieansluten värmeväxlare

   Kontakt

   +46-703-813-813