FJV central

FJÄRRVÄRMECENTRAL

för flerfamiljhus och kommersiella fastigheter

för ny- och ombyggnader


    Prefabricerad fjärrvärmecentral

    pewo SW Nordic


för uppvärmning av värme-

och tappvattenkretsen


effekt 100 kW - 20 MW


för flerfamiljhus och

kommersiella fastigheter


för ny- och ombyggnader


kan levereras med

kundanpassad teknisk lösning


med parallell- eller

2-stegskoppling

med anslutning till värmepump

med styrsystem

med kommunikation

med prefabricerad isolering av

komponenter och

rörkonstruktion


Fjärrvärme

Värmekretsen

Varmvattenkretsen

Vi levererar 2D ritningar med mått före leverans för godkännande


design i 3D dwg är underlättar val av tekniska kombinationer i samtal med konsulter och våra partner


centraler med många inbyggda komponenter som värmemängds-mätare och flera avstängningsarmaturer samt större fjärrvärmecentraler delas i flera ramar för enklare hantering och transport i fastighetenFjärrvärmecentral med primärsträcka, värmekrets med värmeväxlare, styrventil med ställdon och givare,

pump med filter och 4 p manomter, avstängningsarmatur

anslutning till värmepumpskretsen,

anslutning till externavgasare.


Varmvattenkretsen med värmeväxlare, styrventil med ställdon och givare, pump varmvattencirkulation med

avstängnings- och backventiler, säkerhetsventil kallvatten

avstängnings- och backventiler


Fjärrvärmecentral pewo SW Nordic  finns i utförande både med parallell- och tvåstegskoppling beroende på typ av fastighet. Tvåstegskoppling med förvärmning av kallvatten från fjärrvärme retur är lämplig för större fastigheter med stor vattenförbrukning och hög systemtemperatur i värmekretsen.


Fastigheten i nybyggnation innehåller ofta kombination av uppvärmning genom en värmepump och en fjärrvärmecentral. Det finns flera olika kombinationsmöjligheter för anslutningar,

med separat växlare med laddpump eller anslutning till slingtank.


Vi eftersträvar optimal användning av energi i våra systemlösningar.


Värmepumpskretsen

Fjärrvärmecentral pewo SW Nordic

med lödda växlare för uppvärmning av värmevatten till en eller flera värmekretsar och varmvattenkretsen

kan levereras komplett med  prefabricerad isolering och med styrsystem i apparatskåp,


kan kompletteras med anslutning av förvärmning från  värmepumpskretsen, solvärmekretsen eller frånluftsaggregat

till både värme- och varmvattenkretsen.


vi gör teknisk dimensionering av värmeväxlare, inbyggda komponenter och systemlösningar


vi producerar dwg ritningar med mått för kontroll av placering i rummet och  och för transport till undercentralen


fjärrvärmecentraler med flera kretsar görs i delat utförande på separata ramar och rörledningar med flänsar för sammansättning på byggarbetsplatsen.


Sjöberg centrum

Sjöstjärnan 2

107 lägenheter och butiker 

 Näsby slottspark - Norra Parken

 

  närvärmecentraler olika storlekar


  närvärmesystem med sjövärmepumpKv Promenadskon

Älvsjöstaden

195 lägenheter

med anslutning till värmepumpskretsen


Årstahusen IKANO

Mötesplatsen Brf Träffas + Brf Umgås + Brf Trivas

78 lägenheter i varje fastigheter

en FJV central på plan 9 med en värmecentral på plan 27

Stora Mossens Backe

Bromma

70 lägenheter

Vågghängda fjärrvärmecentraler

för små fastigheter i olika kombinationer

Tollare Marina

97 lägenheter

Kv Toppsockret

SISAB daghem

fjärrvärmecentral med blandningsventil VV

och små effekter i värmekretsar
Fredriksdalskajen

Hammarby sjöstad

Lamellhuset, Timmglashuset m.fl.

 

 

Fjärrvärmecentral Kabelverket 9   

Älvsjö   

133 lägenheter

med förvärmning från solvärmekretsen                                                                                             

våra systemlösningar är anpassade efter de specifika krav och behov i varje tillämpning


vi utgår från ett standardkopplingsschema

som kan kompletteras med flera komponenter och kretsar

Flödesschema med komponenter:

regulator i apparatskåp med utegivare

1.1 avstängningsventiler primär-option

1.2 filter med spolventil med propp

1.3 manometer med 3P mätning

1.4 termometrar

2.1 styrventil med ställdon värmekretsen

2.2 avstängningsventiler primär-option

2.3 avtappnings/spolventil primär-option

3 värmeväxlare värmekretsen

3.1 och 3.2 givare och termometrar värmekretsen

3.3 pump värmekretsen

3.4 filter / med avtappningsventil och propp

3.5 avtappningsventil

3.7 manometer med 4P mätning

3.8 säkerhetsventil värmekretsen

3.9 avstängningsventil värmekretsen

3.10 injusteringsventil värmekretsen

5.1 styrventil med ställdon varmvattenkretsen

5.2 avstängningsventiler primär-option

6 värmeväxlare varmvattenkretsen

6.1givare varmvattenkretsen

6.2 termometer varmvattenkretsen

6.3 avstängningsventil varmvattenkretsen

6.4 påfyllning värmekretsen med ÅS skydd

7.1 avstängningsventil varmvattencirkulation

7.2 backventil varmvattencirkulation

7.3 pump varmvattencirkulation

8.1 avstängningsventil kallvatten

8.2 backventil kallvatten

8.3 säkerhetsventil kallvatten

8.5 flödesmätare med M-Bus-option

 

   Kontakt

   +46-703-813-813