Scandwest pewo partner


DIANA WESTLING


Mobil +46-703-813 813


diana.westling@pewo.com


diana.westling@scandwest.se


Koltratsvägen 22

192 55 Sollentuna

Scandwest levererar helhetslösningar för energieffektiv värme-överföring och varmvattenuppvärmning samt kylning av fastigheter


våra produkter pewo SW Nordic är framtagna för den svenska marknaden och är anpassade till gällande normer och förekrifter.


I samarbete med konsulter tar vi fram underlag för dimensionering och medverkar vid utformning av koncept, projektering och komponentval


vi utgår från vår mångåriga erfarenhet från levererade systemlösningar och använder dimensioneringsprogram HESCOpro


för framtagning av kopplingsschema och komponentspecifikation.


Vi är partner till PEWO Energiteknik AB och PEWO Energietechnik GmbH.

Pewo är en av Europas största tillverkare av systemlösningar för fjärrvärme-, närvärme-, fjärrkyla-, solvärme- och lägenhetscentraler.


Länk till information om produktsortiment


PEWO Energietechnik GmbH


Fjärrvärme- och närvärme centraler


Moduler för solvärme

VÅR PRODUKTSORTIMENT


bygger på systemlösningar med värmeväxlare SWEP

kompletterade med komponenter, armaturer

styrsystem i apparatskåp

till kompletta enheter för varmvattenberedning,

uppvärmning och kylning av fastigheter.


Våra fjärrvärmecentraler kan levereras med fabriksmonterad prefabricerad isolering                som underlättar montage och återmontering.

SCANDWEST - PEWO partner 


CHRISTIAN WESTLING


Mobil +46-735-343459


christian.westling@scandwest.se


Fjärrvärmecentral för flerfamiljhus och kommersiella fastigheter

för ny- och ombyggnader

Fjärrvärmecentral för

kommersiella fastigheter

för ny- och ombyggnader

   Kontakt

   +46-703-813-813

Fjärrkylacentral för

kommersiella fastigheter

för ny- och ombyggnader