SW Nordic pewo presentation

pewo SW NORDIC

SYSTEMLÖSNINGAR

 

prefabricerade fjärrvärmecentraler för flerfamiljshus kommersiella och industrifastigheter

för nybyggnation och renoveringar

 

fjärrkylacentraler

 

speciella systemlösningar för energiåtervinning

 

 

 


Systemlösningar pewo SW Nordic

är framtagna i ett internationellt samarbete

som bygger på gedigen bransch- och produktkunskap och erfarenheter

från stora flertalet installationer av varierande systemlösningar i olika europeiska länder


Vi levererar helhetslösningar för energieffektiv värmeöverföring och varmvattenuppvärmning


Dimensionering och rådgivning vid utformning av koncept, projektering och komponentval


Vi presenterar 2D ritningar med mått före leverans för godkännande


design i 3D dwg underlättar val av tekniska kombinationer i samtal med konsulter och våra partner


ritningen kan implementeras i byggnadens ritningar BIM.


Värmeväxlarcentraler tillverkas under egenkontroll i enlighet med Tryckkärlsdirektivet (PED) 2014/68/EU.

Sammanbyggnaden av växlarenheten sker enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2016:1.


Centraler med många inbyggda komponenter som värmemängdsmätare och flera avstängningsarmaturer

samt större fjärrvärmecentraler delas i flera ramar för enklare hantering och transport i fastighetenvi visar en del intressanta Stockholms fastigheter som har installerade systemlösningar från pewo SW Nordic

uppdelade vid produktgrupper på kommande webbsidor 


Projekt Sergelhusen Beridarebanan

omfattar huskroppar som vetter mot fyra olika gator – Sveavägen, Malmskillnadsgatan, Hamngatan och Mäster Samuelsgatan. Det är ett av Stockholm citys största ombyggnadsprojekt i modern tid och motsvarar en investering om cirka 4 mdkr.

Fjärrvärmecentraler för både hög- och lågdel


och för fjärrvärme+

primära återvinningskretsar

VÅ 65-50 grader

VSO 58,5 - 47,8 grader


levererades i moduler för sammansättning på plats


mera info vid FJV central stor


Titta gärna på våra produkter och referenser - bilder med produkter är länkade till websidor

Fjärrvärmecentral

bostäder

Fjärrvärmecentral stor

kontorsbyggnader

Fjärrkylacentral

kontorsbyggnader

Systemlösningar

energiåtervinning

NYHET

Decentraliserad varmvattenuppvärmning


PEWO levererad sedan länge lägenhetscentraler i systemlösningar med en värmeväxlare för värmekrets och /eller med värmepump och ackumulatortankför att kunna få stabilitet i värmesystem har PEWO tagit fram beräkningssystem för dimensionering


fördelen är individuell uppvärmning av varmvatten och mätning av förbrukning

   Kontakt

   +46-703-813-813

   diana.westling@scandwest.se