SW Nordic pewo presentation

pewo SW NORDIC

SYSTEMLÖSNINGAR

 

prefabricerade fjärrvärmecentraler för flerfamiljshus kommersiella och industrifastigheter

för nybyggnation och renoveringar

 

fjärrkylacentraler

 

speciella systemlösningar för energiåtervinning

 

 

 


Vi levererar helhetslösningar för energieffektiv värmeöverföring och varmvattenuppvärmning


Dimensionering och rådgivning vid utformning av koncept, projektering och komponentval


Rådgivning för optimalt val av styrsystem


Systemoptimering efter idrifttagning genom fjärrövervakning


Titta gärna på våra produkter och referenser - bilder med produkter är länkade till websidor

Fjärrvärmecentral

bostäder

Fjärrvärmecentral stor

kontorsbyggnader

Fjärrkylacentral

kontorsbyggnader

Systemlösningar

energiåtervinning

 

Värmeväxlare tillverkas under egenkontroll i enlighet med Tryckkärlsdirektivet (PED) 2014/68/EU.

Sammanbyggnaden av växlarenheten sker enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2016:1.


Vi presenterar 2D ritningar med mått före leverans för godkännande


design i 3D dwg underlättar val av tekniska kombinationer i samtal med konsulter och våra partner


ritningen kan implementeras i byggnadens ritningar BIM


centraler med många inbyggda komponenter som värmemängdsmätare och flera avstängningsarmaturer

samt större fjärrvärmecentraler delas i flera ramar för enklare hantering och transport i fastigheten


Nobelberget Kv1

Nacka

68 lägenheter

med förvärmning från värmepumpskretsen och

frånluftsåtervinning

Fittja Torg

Fittjahöjden Botkyrka

65 hyreslägenheter

med förvärmning från värmepumpskretsen och frånluftsåtervinning

 

Fjärrvärmecentral 79&Park   

Östermalm   

168 lägenheter

med förvärmning från värmepumpskretsen och frånluftsåtervinning                                                                                                     

 

Fjärrvärmecentral Kabelverket 9   

Älvsjö   

133 lägenheter

med förvärmning                                                                                              

Fjärrvärmecentral pewo SW Nordic med värme- och ventilationskretsen

varmvattenkretsen med 2-stegs koppling med blandningsventil

med förvärmning av varmvatten från solvärmekretsen och

fördelningsventil i kallvattenkretsen

med förvärmning av kallvatten från solvärmekretsen

   Kontakt

   +46-703-813-813